SAE , . , , , .

20 SAE 5W-20.

CD, , . , , , SG/ CD.

.